02 9975 7883


Stone Mosaics


Diago Border

Diago Border

Venezia Bardaglio Mosaic 300x300mm

Venezia Bardaglio Mosaic 300x300mm

Venezia Biancone Mosaic 300x300mm

Venezia Biancone Mosaic 300x300mm

Nero/Botticino Diamond Mosaic 300x300mm

Nero/Botticino Diamond Mosaic 300x300mm

Chercal Rectangular Mosaic

Chercal Rectangular Mosaic

Cabochon Oatmeal Mosaic

Cabochon Oatmeal Mosaic

Oatmeal Mosaic

Oatmeal Mosaic

Harlequin Mosaic

Harlequin Mosaic

Oatmeal / Charcol Square Mosaic

Oatmeal / Charcol Square Mosaic

Cabochon Oatmeal/Charcol Mosaic

Cabochon Oatmeal/Charcol Mosaic

Verde Tumbled Mosaic

Verde Tumbled Mosaic

Nero Marquina Tumbled Mosaic

Nero Marquina Tumbled Mosaic

Basketweave Charcol & Oatmeal

Basketweave Charcol & Oatmeal

Doga Mosaic

Doga Mosaic

Cote Tropez Mosaic

Cote Tropez Mosaic

Flower Mosaic Beige

Flower Mosaic Beige

Basketweave White/Beige

Basketweave White/Beige

Cherchel Terracotta Mosaic

Cherchel Terracotta Mosaic

Tunis Beige Mosaic

Tunis Beige Mosaic

Tunis White Mosaic

Tunis White Mosaic

Bianca Carrara Hexagon Mosaic

Bianca Carrara Hexagon Mosaic

Botticino Tumbled Mosaic 32mm 300x300mm

Botticino Tumbled Mosaic 32mm 300x300mm

Botticino Tumbled Mosaic 48mm 300x300mm

Botticino Tumbled Mosaic 48mm 300x300mm

Emperador Dark Tumbled Mosaic 23mm 300x300mm

Emperador Dark Tumbled Mosaic 23mm 300x300mm